Wat is een kindercoach?

Het is lastig te benoemen wat een kindercoach exact is omdat deze definitie niet vaststaat. Ouders of verzorgers van een kind wenden zich tot een kindercoach wanneer ze een hulpvraag hebben bij de opvoeding of ontwikkeling van het kind. Een kindercoach helpt bij het onderzoeken van het probleem en het vinden van een oplossing. Veelvoorkomende hulpvragen waarbij een kindercoach wordt ingeschakeld zijn: leerproblemen, concentratieproblemen, emotionele problemen, slaapproblemen en angsten.

De kindercoach gaat op laagdrempelige manier aan de slag met het kind (en de ouders) en reikt handvatten aan die tot een oplossing kunnen leiden.

wat is een kindercoach

Verschillende soorten kindercoaches

Iedere kindercoach is anders en heeft zijn eigen visie en specialiteit. Als je op zoek gaat naar een kindercoach is het handig om te weten bij wat voor soort kindercoaches je terecht kan. We hebben de coaches opgedeeld in algemene kindercoaches, coaches met een energetische, holistische en psychomotorische benadering. Uiteindelijk is het dat jij en (nog belangrijker) jouw kind de juiste klik hebben met de coach.

“All kids need is a little help, a little hope, and somebody who believes in them”

― Magic Johnson

De algemene kindercoach

Een algemene kindercoach geeft praktische begeleiding aan de ouders en het kind en werkt vanuit oplossingen. Net zoals de andere type coaches start de begeleiding met het creëren van vertrouwen en een veilige basis. De globale werkwijze die een “algemeen” kindercoach aanhoudt is kijken naar de talenten en positieve eigenschappen die het kind bezit. Samen met de coach wordt er gewerkt aan zelfkennis om zo een oplossing aan te reiken van waaruit het kind kan groeien.

Energetisch kindercoach

Een energetische kindercoach helpt kinderen die uit balans zijn zich letterlijk beter te ‘voelen’. Samen met het kind wordt er gekeken naar de innerlijke wereld van het kind die energetisch in verbinding staat met het gevoel. Naast visualisaties en meditaties worden er vaak energie- en grondingsoefeningen toegepast. Hierbij helpt de coach het kind zijn gevoelens te leren kennen en te uiten.

Holistisch kindercoach

Een holistisch kindercoach heeft veel raakvlakken met een energetisch coach. De betekenis van holistisch is kijkend naar het geheel. Dus het fysieke, mentale, emotionele, energetische en spirituele vlak van het kind. Sommige kindercoaches betrekken ook de gezinssituatie in de begeleiding. Begeleidingsvormen en –methodieken zijn o.a. therapeutisch tekenen, systemisch- en energetisch werken en creatieve werkvormen.

Psychomotorisch kindercoach

Een psychomotorisch kindercoach helpt kinderen met een hulpvraag door gebruik te maken van verschillende bewegingsvormen. Psychomotoriek gaat over de connectie die brein en lichaam maken. De bewegingsvormen van een psychomotorisch kindercoach hebben een creatief en therapeutisch karakter zodoende leert het kind spelenderwijs over zijn of haar zelfbeeld.

Hoe ziet een coachingstraject eruit?

Ouders nemen contact op met een kindercoach als ze een hulpvraag hebben over de opvoeding en/of ontwikkeling van hun kind. Hierop volgt vaak een (telefonisch) intakegesprek met de coach, waar de hulpvraag besproken wordt. Na de initiële kennismaking stelt de kindercoach een persoonlijk coachingsplan op. Sommige coaches werken enkel met het kind, terwijl anderen ook de ouders/opvoeders in het coachingstraject betrekken. Tijdens de kindercoaching sessies ontdekt het kind meer over zichzelf en ontwikkelt vaardigheden die helpend zijn. Gemiddeld zijn er 4 tot 8 kindercoachsessies nodig die meestal uitgestreken worden over een periode van 2 tot 6 maanden.

Wat is het verschil tussen een kindercoach en kindertherapeut?

Kindercoaching is een oplossingsgerichte vorm van begeleiding die kan helpen bij kinderen die een probleem ervaren in denken en doen. De kindercoach helpt het kind (en de ouders) met handvatten om de hulpvraag nu (en in de toekomst) op te lossen. Een kindertherapeut gaat dieper in op waar de hulpvraag vandaan kan komen en hoe het tot uiting is gekomen. Onverwerkte trauma’s en vraagstukken rond zinsgeving passen beter bij een kindertherapeut dan bij een kindercoach. De sessies van een kindercoach zijn minder intensief en richten zich meer op de problemen die minder diep liggen.  

Opleidingen, beroepsverenigingen en kwaliteitsregisters

Het zijn van een coach is een vrij beroep, wat betekent dat iedereen zich coach kan en mag noemen. Kindercoaches werken met kinderen, een precaire doelgroep dat de nodige kennis en ervaring vergt. Er zijn diverse opleidingen op MBO- en HBO-niveau beschikbaar om uiteindelijk kindercoach te worden. Veel kindercoaches blijven zichzelf ontwikkelen en volgen cursussen om een specialisatie aan hun coaching bekwaamheid toe te voegen.

Kindercoaches kunnen zich aansluiten bij verschillende erkende beroepsverenigingen zoals bij Adiona en het ABVC, www.abvc.nl. Talent voor Geluk en het Kindercoachgilde zijn de bekendste kwaliteitsregisters.

Lees meer over: Opleiding tot kindercoach

Wat kost een kindercoach gemiddeld?

De kosten van een kindercoach lopen uiteen. Bij sommige coaches is een kennismakingsgesprek gratis en bij andere betaal je een gereduceerd tarief. Het uurtarief loopt uiteen vanaf €40,- en kan uitlopen tot €80,- per uur. Sommige kindercoaches bieden een compleet pakket aan, dit kan iets goedkoper zijn dan losse sessies. De kosten van een kindercoach worden bijna nooit vergoed door zorgverzekeraars. Je zult deze dus zelf moeten betalen.