Wat doet een kindercoach?

Een kindercoach biedt ondersteuning aan kinderen (en de ouders) bij de hulpvraag die er is. Het is een oplossingsgerichte en laagdrempelige manier van begeleiding die gemiddeld 4 tot 8 sessies duurt. Afhankelijk van het soort problemen dat het kind ervaart stelt de coach een coachingstraject op om te helpen. Een kindercoach focust op de mogelijkheden en kwaliteiten van het kind en zet in op het vergroten van de zelfkennis. Zelfkennis geeft de handvatten tot een versterkt zelfbeeld en zelfvertrouwen.

wat doet een kindercoach

Luisteren zonder oordeel

In de coachingssessies zal een kindercoach zonder oordeel luisteren naar het kind (en de ouders). De coach creëert een veilige omgeving en vertrouwensband met jouw kind zodat hij of zij zich open zal stellen en de problemen naar voren komen.

“Don’t worry that children never listen to you; worry that they are always watching you.”

― Robert Fulghum

De kindercoachpraktijk: werken vanuit een veilige omgeving

Een kindercoachpraktijk is de omgeving waar de kindercoach praktijk houdt. De meeste kindercoaches zorgen ervoor dat het een kindvriendelijke uitstraling heeft en er ruimte is om te praten, maar ook om spelletjes te doen. Het is belangrijk dat een kind zich op zijn gemak voelt in een kindercoachpraktijk om zich open te kunnen stellen naar de coach. Door middel van kaart- en bordspelletjes met een therapeutisch karakter kan een kindercoach ervoor zorgen dat het kind gaat praten over wat er dwarszit. Er zijn ook coaches die (een gedeelte van) de begeleiding in de natuur of met dieren doorbrengen.

Coachingstraject dat bij het kind past

Elk kind is uniek en daarom is geen coachingstraject hetzelfde. Wat er tijdens die sessies wordt gedaan hangt af van de hulpvraag. Bij het ene kind zal de coach voornamelijk hoor en wederhoor doen, terwijl een ander liever op een creatieve manier het kind aan het denken zet. Het kennismakingsgesprek tussen kindercoach en kind is van cruciaal belang voor het slagen van de kindercoaching. Een goede klik tussen kind en coach is de basis voor een goed coachingstraject.

Creatief bezig zijn

Sommige kindercoaches kiezen ervoor om creatieve spelletjes en werkvormen te doen om zo in gesprek te komen met het kind. Door lekker bezig te zijn met je handen, te kleuren, kleien of knutselen kan het kind even weer gewoon zijn. De kindercoach kan tijdens het maken of doen vragen stellen ten behoeve van de hulpvraag en/of het kind beter te leren kennen.

Oefeningen/spelletjes en gesprekken

Een kindercoach heeft tal van spellen en oefening die het in kan zetten om een vertrouwensband op te bouwen met het kind, het kind beter te leren kennen en/of inzicht te krijgen in de kwaliteiten en talenten die een kind heeft. Een voorbeeld hiervan zijn de talentenkaartjes waarbij een kind een kaart kan trekken met een kwaliteit/talent hierop.

Hoe lang duurt een coachingstraject gemiddeld?

De duur van een coachingstraject is afhankelijk van de hulpvraag/problemen van het kind, de hulpvraag vanuit de ouder, wat er in het gezin speelt en in hoe snel een kind zich ontwikkelt. Het kan zijn dat het ene traject maar 1 maand duurt en het andere wel 6 maanden. Gemiddeld genomen kunnen we zeggen dat een coachingstraject tussen de 4 en 8 sessies nodig heeft. Juist door de verschillende variabelen is het lastig voor een kindercoach om vooraf te bepalen hoe lang een coachingstraject gaat duren. Na enkele sessies is hier vaak een beter beeld over.

Kindercoach materialen

Een kindercoach maakt gebruik van verschillende materialen. Zoals we al schreven kunnen dit spelletjes en creatieve werkvormen zijn, maar ook sportmaterialen zoals stootkussens. Al deze materialen zorgen ervoor dat de coach inzicht krijgt in de hulpvraag van het kind en een vertrouwensband kan opbouwen.

Is een kindercoach altijd succesvol?

Een kindercoach kan nooit met 100% zekerheid garanderen dat een coachingstraject werkt. Ieder persoon (kind) is uniek en dankzij de kennis, ervaring en inzet van de coach kan het kindercoaching traject succesvol zijn. Belangrijkste is de klik tussen kind en coach, een veilige omgeving en een vertrouwensband. Het kan voorkomen dat gedurende het coachingstraject duidelijk wordt dat de problematiek van het kind (of het systeem) niet iets is waarbij de kindercoach kan helpen. Dan kan er in samenspraak gekeken worden naar een passend alternatief.

Wat doet een kindercoach niet?

Een kindercoach is geen therapeut en geeft dus geen therapie. Ook geeft een coach geen diagnostisch onderzoek naar het probleem. Tijdens kindercoaching sessies zal een kindercoach aan de slag gaan met problemen die onder de oppervlakte liggen en toekomstgericht hulp verlenen. Trauma’s uit het verleden behandelen is iets dat een kindercoach niet doet. De oorzaak van het probleem is niet het belangrijkste, maar de handvatten waarmee het kind zelf dit probleem op kan lossen wel. Sommige kindercoaches betrekken wel de rol van de ouders bij de coaching terwijl anderen dit niet doen.