Wanneer kiezen voor kindercoaching?

Veel ouders / verzorgers van een kind willen graag weten wanneer het tijd is om te kiezen voor kindercoaching. Jij kent jouw kind het best en vaak merk jij het als eerste wanneer jouw kind zich anders gedraagt dan ‘normaal’ of wanneer jouw kind minder goed in zijn vel zit. De meeste ouders proberen eerst zelf te kijken hoe ze hun kind kunnen helpen. Lukt dit niet dan kan het inschakelen van een kindercoach een goede en laagdrempelige oplossing zijn.

In dit artikel lees je bij welke vragen vanuit jou als ouder, situaties en hulpvragen kindercoaching jouw kind (en gezin) zou kunnen helpen.

Vragen over het gedrag / ontwikkeling

Ouders zijn af en toe onzeker over het gedrag of de ontwikkeling van hun kind en dat is ook heel normaal. Ze vergelijken hun eigen kinderen met hoe zij zelf als kind waren of met andere kinderen (uit het gezin) en komen er achter dat het kind anders is. Een kindercoach kan inzichten geven en jou jouw kind beter leren begrijpen.

Vragen over de opvoeding

Kindercoaching wordt ook ingezet wanneer ouders vragen hebben over de opvoeding van hun kind. Het is voor een ouder prettig om vragen te kunnen stellen aan iemand die veel ervaring heeft met het opvoeden en leren begrijpen van kinderen. De kindercoach kan jou, als ouder of verzorger, tips geven om thuis zelf uit te proberen. Door zelf met de tips aan de slag te gaan leer je jouw eigen kind en thuissituatie beter kennen en kan je een fijn en veilig huis creëren voor jouw kind.

wanneer kindercoaching

Scheiding, rouw en verdriet

Bij moeilijke situaties zoals een scheiding, rouw of verdriet om een overledenen huisdier is het voor een kind lastig om deze vaak nieuwe gevoelens te begrijpen. Ze weten niet wat gaat er gaat komen en kunnen zich hier angstig en onrustig door voelen. Soms heeft een kind het gevoel dat hij of zij er niet over kan praten met de ouders en/ of sociale omgeving. Zijn er na de vervelende situatie veel woede-uitbarsting of klapt jouw kind juist helemaal dicht? Toont hij of zij geen emotie of juist al lange tijd enorm verdrietig? Het kan voor jouw kind helpend zijn om eens met een kindercoach te praten. De coach creëert werkt vanuit een veilige en rustige omgeving en gaat op een laagdrempelige manier met jouw kind aan de slag. Door te praten, te doen en uitleg te krijgen over zijn of haar gevoelens zal jouw kind handvatten krijgen om zelf hier mee om te gaan. Ook in latere situaties kan jouw kind hier dan voordeel van hebben.

“Children will listen to you after they feel listened to.”

― Jane Nelson

Voorbeelden van hulpvragen bij kindercoaching

Hulpvragen waar kinderen regelmatig mee naar een kindercoach gaan zijn: angst, boosheid, verdriet, piekeren, onzekerheid, slaapproblemen, buik- of hoofdpijn, hooggevoeligheid en scheiding of rouw. Hieronder gaan we op de meeste van deze “problemen” iets dieper in.

Angsten

Heel veel kinderen hebben angst. Angst komt voor in vele vormen. Een kind kan bijvoorbeeld bang zijn voor harde geluiden of heeft verlatingsangst. Ook kunnen kinderen last hebben van faalangst op school, tijdens het sporten of tijdens andere activiteiten. Sommige kinderen hebben ook angst voor het verlies van een dierbare. Al deze angsten komen vaak voor en zijn in principe normaal. Als de angsten de overhand krijgen en het leven van jouw kind overheersen kan de kindercoach uitkomst bieden.

Boosheid

Het is normaal voor kinderen om, net als volwassenen, boosheid te ervaren. Wat kinderen nog mogen leren is woorden te geven aan hun gevoel. Kindercoaching kan ze hier bij helpen zodat ze hun gevoel beter leren te begrijpen en uit kunnen leggen waar de boosheid vandaan komt.

Piekeren

Dat kinderen af en toe piekeren is algemeen bekend. Wanneer een kind teveel piekert kan het ten koste gaan van slaap. Ze zitten ergens mee in hun hoofd, maar durven, kunnen of hebben het gevoel dat ze er niet over kunnen praten met hun ouders. Een kindercoach staat net even buiten het gezin en kan als luisterend oor en klankbord fungeren zodat de kinderen hun verhaal kwijt zijn. De coach helpt op een oplossingsgerichte manier met piekeren.

Hulp met emoties

De meeste kinderen vinden het fijn om met hun ouders te praten over gevoelens en emoties. Als ze ouder worden leren steeds beter hun eigen gevoel en zelfbeeld te begrijpen, maar voor sommige kinderen blijft dit lastig. Een kindercoach kan met coaching helpen om gevoel en emotie uit te leggen zodat het voor het kind begrijpbaar wordt.

Onzekerheid

Onzekerheid kent geen tijd en al helemaal geen leeftijd. Het is dus normaal dat ook kinderen zich onzeker voelen. Wanneer dit gevoel de overhand krijgt en zich uit door geen nieuwe dingen meer te durven doen of dat het zich ontwikkelt tot bepaalde angsten is het verstandig een kindercoach in te schakelen. Werken aan het zelfbeeld, zelfvertrouwen en zelfkennis is waar kindercoaches goed in zijn.

Hooggevoeligheid

Hooggevoelige kinderen hebben vaak moeite met het verwerken van prikkels en zijn erg snel overprikkeld. Er komt veel bij ze binnen en het kan lastig zijn om dit allemaal een plek te geven. Hooggevoeligheid is geen diagnose of ziekte, maar een karaktereigenschap. Een kindercoach kan het kind (en jou als ouder) uitleggen wat hoogsensitief is. Zo kan het kind (en jij als ouder) ontwikkelen en er leren mee om te gaan.

Pesten

Klieren komt altijd voor bij kinderen en is tot op zeker hoogte vrij normaal. Pestgedrag daarentegen is vervelend en een kind kan de pester zijn of de gepeste. Waarschijnlijk heb je al geprobeerd om er met je kind over te praten en een luisterend oor te bieden. Wanneer het pesten door blijft gaan kan je overwegen om een kindercoach in te schakelen. De kindercoach kan inzicht krijgen in het gedrag van je kind en waarom het andere kinderen pest. Heeft jouw kind juist last van pesterijen dan kan de coach helpen met grenzen aangeven, zelfvertrouwen vergroten en opkomen voor jezelf.

Weerbaarder worden

Niet alleen kinderen die gepest worden hebben baat bij weerbaarder worden. Alle kinderen die wat steviger op de grond willen staan kunnen terecht bij een kindercoach.

Naar een kindercoach op school

Wat zou het fantastisch zijn als elke school een kindercoach had. Helaas zijn er (te) weinig scholen die het budget hebben om vast een kindercoach in te huren. Het zou nog laagdrempeliger worden voor kinderen om even bij de kindercoach langs te gaan als ze niet lekker in hun vel zitten of hun ei kwijt willen. Een coach op school kent vaak de situatie van het kind en de thuissituatie.